WordPress

Onderstaand moet je de database verbindingsgegevens invullen. Als je niet zeker bent van de gegevens, neem dan contact op met je webhost.

De naam van de database waarin WP moet draaien.
Je MySQL-gebruikersnaam
…en je MySQL wachtwoord.
Je kan deze informatie opvragen bij je hosting provider als localhost niet werkt.
Wanneer je meerdere WordPress installaties wil gebruiken in een database moet je dit aanpassen.